TIN TỨC
   Thông báo đào tạo
   Thông tin sinh viên
   Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
 
Lượt truy cập:   359598
Đang online:   4
 
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
 
Lịch thi ngày 31/08 và 01/09/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:20/08/2015 3:12:38 PM]

  Lịch thi ngày 31/08 và 01/09/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Các lớp: DCT31401 và DKE31502

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 31/08 và 01/09/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:20/08/2015 3:10:47 PM]

 Lịch thi lại ngày 31/08 và 01/09/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Lịch thi lại từ ngày 24/08 đến 27/08/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:18/08/2015 10:53:41 AM]

 Lịch thi lại từ ngày 24/08 đến 27/08/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Lịch thi từ ngày 24/08/2015 đến 27/08/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:18/08/2015 10:50:26 AM]

 Lịch thi từ ngày 24/08 đến 27/08/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Các lớp: DKE31501, DQK31401, DKE31401, DKE31305, DKE31401

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 18 và 19/08/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:11/08/2015 10:24:11 AM]

 Lịch thi lại ngày 18 và 19/08/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Lịch thi ngày 18 và 19/08/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:11/08/2015 10:20:04 AM]

  Lịch thi ngày 18 và 19/08/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Sơ đồ phòng thi ngày 09/08/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:05/08/2015 8:51:05 AM]

  Sơ đồ phòng thi ngày 09/08/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Lịch thi ngày 09/08/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:30/07/2015 8:25:55 AM]

 Lịch thi ngày 09/08/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp các lớp Đại học hình thức VLVH - Thi tốt nghiệp tháng 5/2015
[Ngày đăng:29/07/2015 12:01:26 PM]

 Phòng Giáo dục thường xuyên thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và 
phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học hình thức VLVH 
thi tốt nghiệp tháng 5/2015 vào ngày 15/08/2015

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Sơ đồ phòng thi ngày 19/07/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:10/07/2015 3:27:27 PM]

 Sơ đồ phòng thi ngày 19/07/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 SGU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam