TIN TỨC
   Thông báo đào tạo
   Thông tin sinh viên
   Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
 
Lượt truy cập:   272908
Đang online:   131
 
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
 
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 28/05/2015
[Ngày đăng:28/05/2015 9:07:32 AM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 05/06/2015

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Lịch thi ngày 07/06/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:21/05/2015 10:06:55 AM]

Lịch thi ngày 07/06/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đợt 1 năm 2015
[Ngày đăng:15/05/2015 11:20:27 AM]

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học liên thông hình thức VLVH
Thi ngày 25&26/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn

(Thông báo đào tạo - Thông báo)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 11/05/2015
[Ngày đăng:12/05/2015 4:31:48 PM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 22/05/2015

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Sơ đồ phòng thi ngày 10/05/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:05/05/2015 4:05:16 PM]

Phòng thi ngày 10/05/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Lịch thi ngày 10/05/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:27/04/2015 3:48:58 PM]

Lịch thi ngày 10/05/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 21/04/2015
[Ngày đăng:21/04/2015 3:53:16 PM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 08/05/2015

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Sơ đồ phòng thi ngày 19/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:14/04/2015 6:44:31 PM]

Phòng thi ngày 19/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Phòng thi lại ngày 19/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:14/04/2015 6:40:07 PM]

Lịch thi lại ngày 19/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Lịch thi ngày 19/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:08/04/2015 4:03:10 PM]

Lịch thi ngày 19/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 SGU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam