TIN TỨC
   Thông báo đào tạo
   Thông tin sinh viên
   Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
 
Lượt truy cập:   384268
Đang online:   8
 
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
 
Lịch ôn thi tuyển sinh Đại học liên thông và Đại học bằng thứ hai đợt 2 năm 2015
[Ngày đăng:25/09/2015 10:44:11 AM]

 Lịch ôn thi tuyển sinh Đại học liên thông và Đại học bằng thứ hai đợt 2 năm 2015
Tại trường ĐH Sài Gòn - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thông báo)    Chi tiết
Lịch thi từ ngày 05/10/2015 đến 08/10/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:24/09/2015 5:39:18 AM]

 Lịch thi từ ngày 05/10/2015 đến 08/10/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Các lớp: DCT31301, DKE31501,
DKE31502, DQK31501

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Lịch thi lại từ ngày 05/10/2015 đến 09/10/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:24/09/2015 5:36:05 AM]

 Lịch thi lại từ ngày 05/10/2015 đến ngày 09/10/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 14/09/2015
[Ngày đăng:14/09/2015 9:16:18 AM]

 Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 25/09/2015

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Lịch thi ngày 07/09/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:03/09/2015 10:55:17 AM]

   Lịch thi ngày 07/09/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Các lớp: DQK21301 + DQK21302

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 07/09/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:03/09/2015 10:52:54 AM]

 Lịch thi lại ngày 07/09/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và Kế hoạch nhận giấy CN tốt nghiệp tạm thời
[Ngày đăng:01/09/2015 9:07:12 AM]

 Danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và Kế hoạch nhận CNTN tạm thời
Đợt xét tốt nghiệp tháng 8/2015

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Lịch thi ngày 31/08 và 01/09/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:20/08/2015 3:12:38 PM]

  Lịch thi ngày 31/08 và 01/09/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Các lớp: DCT31401 và DKE31502

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 31/08 và 01/09/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:20/08/2015 3:10:47 PM]

 Lịch thi lại ngày 31/08 và 01/09/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 SGU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam