TIN TỨC
   Thông báo đào tạo
   Thông tin sinh viên
   Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
 
Lượt truy cập:   317043
Đang online:   73
 
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
 
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 29/10/2014
[Ngày đăng:29/10/2014 9:52:31 AM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 06/11/2014
(riêng môn Văn hóa doanh nghiệp đến hết ngày 31/10/2014)

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên Đại học liên thông (Đợt xét TN tháng 10 năm 2014)
[Ngày đăng:28/10/2014 3:51:44 PM]

Phòng Đào tạo tại chức thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và 
phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học liên thông 
đợt xét tháng 10 năm 2014 vào ngày 09/11/2014

(Thông báo đào tạo - Thông báo)    Chi tiết
Sơ đồ phòng thi ngày 02/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:27/10/2014 3:59:25 PM]

Sơ đồ phòng thi ngày 02/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 02/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:27/10/2014 10:28:44 AM]

Lịch thi lại ngày 02/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Thông báo không phát bằng tốt nghiệp vào ngày 24/10/2014
[Ngày đăng:22/10/2014 10:04:41 AM]

Phòng Đào tạo tại chức thông báo không phát bằng tốt nghiệp
ngày thứ sáu 24/10/2014 do bộ phận quản lý bằng đi công tác

(Thông báo đào tạo - Thông báo)    Chi tiết
Lịch thi ngày 02/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:22/10/2014 9:59:06 AM]

Lịch thi ngày 02/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Lịch thi môn Phân tích thiết kế HTTT và Lập trình Web dành cho các lớp học lại
[Ngày đăng:22/10/2014 9:50:15 AM]

Lịch thi môn Phân tích thiết kế HTTT và Lập trình Web tại trường ĐH Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Lịch ôn thi tốt nghiệp
[Ngày đăng:20/10/2014 3:13:06 PM]

Lịch ôn thi tốt nghiệp
Kỳ thi tốt nghiệp tháng 12/2014
tại trường Đại học Sài Gòn

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp T10/2014
[Ngày đăng:17/10/2014 4:06:02 PM]

Danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp
Đợt xét tốt nghiệp tháng 10/2014

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 13/10/2014
[Ngày đăng:13/10/2014 9:48:44 AM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 23/10/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 SGU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam