TIN TỨC
   Thông báo đào tạo
   Thông tin sinh viên
   Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
 
Lượt truy cập:   341457
Đang online:   30
 
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
 
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 26/11/2014
[Ngày đăng:26/11/2014 5:55:35 PM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 03/12/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Sơ đồ phòng thi ngày 30/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:25/11/2014 8:42:20 AM]

Sơ đồ phòng thi ngày 30/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm môn Công nghệ phần mềm nâng cao
[Ngày đăng:20/11/2014 10:23:37 AM]

Thông báo mở lớp học lại môn Công nghệ phần mềm nâng cao
Thời gian đăng ký đến hết ngày 24/11/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 17/11/2014
[Ngày đăng:17/11/2014 11:20:43 AM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 27/11/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 30/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:13/11/2014 8:52:08 AM]

Lịch thi lại ngày 30/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Lịch thi ngày 30/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:13/11/2014 8:48:25 AM]

Lịch thi ngày 30/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Lịch thi ngày 13&14/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:10/11/2014 8:46:31 AM]

Lịch thi ngày 13&14/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Lịch thi môn Kiểm toán ngân hàng và Lập trình hướng đối tượng dành cho các lớp học lại
[Ngày đăng:06/11/2014 3:30:26 PM]

Lịch thi môn Kiểm toán ngân hàng và Lập trình hướng đối tượng tại trường ĐH Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 10/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:06/11/2014 3:28:12 PM]

Lịch thi lại ngày 10/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 03/11/2014
[Ngày đăng:03/11/2014 3:01:24 PM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 12/11/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 SGU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam