TIN TỨC
   Thông báo đào tạo
   Thông tin sinh viên
   Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
 
Lượt truy cập:   337659
Đang online:   3
 
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
 
Thông báo học lại, học cải thiện điểm môn Công nghệ phần mềm nâng cao
[Ngày đăng:20/11/2014 10:23:37 AM]

Thông báo mở lớp học lại môn Công nghệ phần mềm nâng cao
Thời gian đăng ký đến hết ngày 24/11/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 17/11/2014
[Ngày đăng:17/11/2014 11:20:43 AM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 27/11/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 30/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:13/11/2014 8:52:08 AM]

Lịch thi lại ngày 30/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Lịch thi ngày 30/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:13/11/2014 8:48:25 AM]

Lịch thi ngày 30/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Lịch thi ngày 13&14/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:10/11/2014 8:46:31 AM]

Lịch thi ngày 13&14/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Lịch thi môn Kiểm toán ngân hàng và Lập trình hướng đối tượng dành cho các lớp học lại
[Ngày đăng:06/11/2014 3:30:26 PM]

Lịch thi môn Kiểm toán ngân hàng và Lập trình hướng đối tượng tại trường ĐH Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 10/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:06/11/2014 3:28:12 PM]

Lịch thi lại ngày 10/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 03/11/2014
[Ngày đăng:03/11/2014 3:01:24 PM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 12/11/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 29/10/2014
[Ngày đăng:29/10/2014 9:52:31 AM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 06/11/2014
(riêng môn Văn hóa doanh nghiệp đến hết ngày 31/10/2014)

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên Đại học liên thông (Đợt xét TN tháng 10 năm 2014)
[Ngày đăng:28/10/2014 3:51:44 PM]

Phòng Đào tạo tại chức thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và 
phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học liên thông 
đợt xét tháng 10 năm 2014 vào ngày 09/11/2014

(Thông báo đào tạo - Thông báo)    Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 SGU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam