TIN TỨC
   Thông báo đào tạo
   Kỹ năng mềm
   Tuyển sinh
 
Lượt truy cập:   280563
Đang online:   15
 
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
 
Phòng thi Các lớp: ĐH, ĐHLT ngành Kế toán, QTKD, TCNH & CNTT , hình thức VLVH
[Ngày đăng:12/05/2016 2:25:05 PM]

  từ ngày 16/05/2016 đến 20/05/2016 tại trường Đại học Sài Gòn

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Lịch thi lại các lớp ĐH, ĐHLT ngành KT, TCNH, QTKD, CNTT K11, 12, 13, 14 &15 , hình thức VLVH.
[Ngày đăng:10/05/2016 3:16:04 PM]

Ngày 18, 19 & 20/04/2016 tại trường Đại học Sài Gòn (Cơ sở chính)

PHÒNG THI LẠI: Thứ 4, thứ 5: B109, thứ 6: C102

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Lịch thi kết thúc HP từ ngày 16/05/2016 đến 20/05/2016 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:10/05/2016 2:47:09 PM]

 Các lớp: ĐH, ĐHLT ngành Kế toán, QTKD, TCNH & CNTT , hình thức VLVH

(Sinh viên chưa hoàn thành học phí HK2 năm học 2015-2016 không được dự thi)

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Bảng điểm thi tuyển sinh kỳ 2 đợt 1 năm 2016
[Ngày đăng:05/05/2016 2:39:48 PM]

 Bảng điểm thi tuyển sinh kỳ 2 đợt 1 năm 2016
Thi ngày 23&24/04/2016 tại trường Đại học Sài Gòn

(Tuyển sinh - Thông báo TS)    Chi tiết
Lịch thi lại các lớp ĐH, ĐHLT ngành KT, TCNH, QTKD, CNTT K11, 12, 13, 14 &15 , hình thức VLVH.
[Ngày đăng:25/04/2016 11:27:35 AM]

 Ngày 04, 05 & 06/04/2016 tại trường Đại học Sài Gòn (Cơ sở chính)

Tối thứ 4: Hội trường B; Tối thứ 5, 6: Hội trường C

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Phòng học kỹ năng mềm từ ngày 19/04/2016 đến ngày 07/05/2016
[Ngày đăng:15/04/2016 3:47:18 PM]

 Phòng Giáo dục thường xuyên thông báo
Phòng học kỹ năng mềm từ ngày 19/04/2016 đến ngày 07/05/2016

(Kỹ năng mềm - Thông báo)    Chi tiết
Phòng thi kết thúc HP các lớp từ ngày 25/04/2016 đến 06/05/2016 Tại Trường ĐHSG
[Ngày đăng:15/04/2016 3:43:03 PM]

 Phòng thi các lớp ĐH, ĐHLT, ĐH Bằng thứ 2 ngành Kế toán, QTKD, TCNH, Luật, NN Anh từ ngày 25/04/2016 đến 06/05/2016

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Lịch Thi tuyển sinh Đại học, Đại học liên thông và Đại học bằng thứ hai kỳ 2 đợt 1 năm 2016
[Ngày đăng:14/04/2016 11:34:46 AM]

 Lịch thi tuyển sinh Đại học, ĐH liên thông và ĐH bằng thứ hai, hình thức VLVH
Tuyển sinh kỳ 2 đợt 1 năm 2016 - Thi ngày 23&24/04/2016

(Tuyển sinh - Thông báo TS)    Chi tiết
Thông báo đăng ký học lại từ ngày 14/04/2016 đến hết ngày 22/04/2016
[Ngày đăng:14/04/2016 10:21:51 AM]

 (Địa điểm: Trường Đại học Sài Gòn)

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 SGU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam