TIN TỨC
   Thông báo đào tạo
   Thông tin sinh viên
   Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
 
Lượt truy cập:   250459
Đang online:   6
 
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
 
Lịch thi lại ngày 05&06/05/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:22/04/2014 4:57:07 PM]

 Lịch thi ngày 05&06/05/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
cơ sở chính 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh


(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Thông báo thi tốt nghiệp tháng 6/2014
[Ngày đăng:21/04/2014 2:55:03 PM]

 Thông báo thi tốt nghiệp các lớp Đại học hình thức VLVH
ngành Kế toán, TC-NH, QTKD, CNTT tháng 6/2014

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Thông báo xét tốt nghiệp các lớp đợt tháng 6/2014
[Ngày đăng:21/04/2014 2:38:16 PM]

 Thông báo xét tốt nghiệp các lớp Đại học liên thông
ngành Kế toán đợt tháng 6/2014

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 17/04/2014
[Ngày đăng:17/04/2014 8:38:28 AM]

 Thông báo học lại, học cải thiện điểm
thời gian đăng ký đến hết ngày 24/04/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Phòng thi ngày 20/04/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:16/04/2014 10:49:00 AM]

 Phòng thi ngày 20/04/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Thông báo tạm dừng phát bằng tốt nghiệp
[Ngày đăng:08/04/2014 4:25:43 PM]

Ngày thứ sáu 11/04/2014 tạm dừng phát bằng tốt nghiệp do bộ phận quản lý bằng đi công tác. 

(Thông báo đào tạo - Thông báo)    Chi tiết
Lịch thi ngày 20/04/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:08/04/2014 10:31:48 AM]

 Lịch thi ngày 20/04/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 07/04/2014
[Ngày đăng:07/04/2014 2:41:32 PM]

 Thông báo học lại, học cải thiện điểm
thời gian đăng ký đến hết ngày 14/04/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp
[Ngày đăng:02/04/2014 8:56:32 AM]

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp
Đợt xét tốt nghiệp tháng 10/2013, 01/2014 và
thi tốt nghiệp tháng 12/2013

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Phòng thi ngày 11/04/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:01/04/2014 9:09:34 AM]

 Phòng thi ngày 11/04/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở 1, 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 SGU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam