TIN TỨC
   Thông báo đào tạo
   Thông tin sinh viên
   Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
 
Lượt truy cập:   310287
Đang online:   13
 
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
 
Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 7/2015
[Ngày đăng:25/06/2015 9:28:29 AM]

Thông báo xét tốt nghiệp các lớp Đại học liên thông
ngành Kế toán, QTKD và CNTT đợt tháng 7/2015

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Sơ đồ phòng thi ngày 21/06/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:12/06/2015 2:40:26 PM]

Phòng thi ngày 21/06/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 10/06/2015
[Ngày đăng:10/06/2015 4:16:20 PM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 20/06/2015

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Lịch thi ngày 21/06/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:09/06/2015 2:43:57 PM]

Lịch thi ngày 21/06/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 21/06/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:09/06/2015 2:34:12 PM]

Lịch thi lại ngày 21/06/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Kết quả thi tốt nghiệp ngày 16&17/05/2015
[Ngày đăng:02/06/2015 9:55:04 AM]

Kết quả thi tốt nghiệp ngày 16&17/05/2015

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Sơ đồ phòng thi ngày 07/06/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:01/06/2015 4:58:51 PM]

Phòng thi ngày 07/06/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 28/05/2015
[Ngày đăng:28/05/2015 9:07:32 AM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 05/06/2015

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Lịch thi ngày 07/06/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:21/05/2015 10:06:55 AM]

Lịch thi ngày 07/06/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đợt 1 năm 2015
[Ngày đăng:15/05/2015 11:20:27 AM]

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học liên thông hình thức VLVH
Thi ngày 25&26/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn

(Thông báo đào tạo - Thông báo)    Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 SGU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam