TIN TỨC
   Thông báo đào tạo
   Thông tin sinh viên
   Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
 
Lượt truy cập:   306288
Đang online:   15
 
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
 
Thông báo không phát bằng tốt nghiệp vào ngày 24/10/2014
[Ngày đăng:22/10/2014 10:04:41 AM]

Phòng Đào tạo tại chức thông báo không phát bằng tốt nghiệp
ngày thứ sáu 24/10/2014 do bộ phận quản lý bằng đi công tác

(Thông báo đào tạo - Thông báo)    Chi tiết
Lịch thi ngày 02/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:22/10/2014 9:59:06 AM]

Lịch thi ngày 02/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Lịch thi môn Phân tích thiết kế HTTT và Lập trình Web dành cho các lớp học lại
[Ngày đăng:22/10/2014 9:50:15 AM]

Lịch thi môn Phân tích thiết kế HTTT và Lập trình Web tại trường ĐH Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Lịch ôn thi tốt nghiệp
[Ngày đăng:20/10/2014 3:13:06 PM]

Lịch ôn thi tốt nghiệp
Kỳ thi tốt nghiệp tháng 12/2014
tại trường Đại học Sài Gòn

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp T10/2014
[Ngày đăng:17/10/2014 4:06:02 PM]

Danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp
Đợt xét tốt nghiệp tháng 10/2014

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 13/10/2014
[Ngày đăng:13/10/2014 9:48:44 AM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 23/10/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 19/10/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:09/10/2014 3:54:32 PM]

Lịch thi lại ngày 19/10/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Sơ đồ phòng thi ngày 19/10/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:09/10/2014 11:18:15 AM]

Sơ đồ phòng thi ngày 19/10/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 06/10/2014
[Ngày đăng:06/10/2014 2:29:23 PM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 16/10/2014
(riêng môn Quản trị thương hiệu đến hết ngày 08/10/2014)

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 19/10/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:02/10/2014 4:25:44 PM]

Lịch thi ngày 19/10/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 SGU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam