TIN TỨC
   Thông báo đào tạo
   Kỹ năng mềm
   Tuyển sinh
 
Lượt truy cập:   242757
Đang online:   7
 
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
 
Lịch thi tốt nghiệp Đại học hình thức VLVH, kỳ thi ngày 23&24/07/2016
[Ngày đăng:20/07/2016 10:04:58 AM]

 Lịch thi tốt nghiệp Đại học hình thức VLVH
Các ngành Kế toán, QTKD, TC-NH, CNTT và Luật
Kỳ thi ngày 23&24/07/2016

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Lịch thi kết thúc HP từ ngày 25/07/2016 đến 29/07/2016 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:18/07/2016 2:39:22 PM]

 Các lớp: ĐH, ĐHLT ngành Kế toán, QTKD, TCNH, CNTT, hình thức VLVH

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Lịch thi lại thứ 4 ngày 22/06 các lớp: DCT31301,DKE3130,DKE31305,DKE31404,DTN2081, Hình thức VLVH
[Ngày đăng:20/06/2016 4:19:07 PM]

 Phòng thi:  B004 (Cơ sở chính)

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Thông báo đăng ký học lại từ ngày 14/06/2016 đến hết ngày 24/06/2016
[Ngày đăng:14/06/2016 10:46:17 AM]

 (Địa điểm: Trường Đại học Sài Gòn và TTGDTX Tôn Đức Thắng)

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Phòng thi kết thúc HP các lớp từ ngày 13/06/2016 đến 17/06/2016 Tại Trường ĐHSG
[Ngày đăng:09/06/2016 2:35:32 PM]

 Các lớp : ĐH, ĐHLT,ngành Kế toán, QTKD, TCNH, CNTT, Luật (VB2) 

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Lịch thi lại từ ngày 15/06/2016 đến 17/06/2016 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:06/06/2016 3:26:38 PM]

 Các lớp: ĐH, ĐHLT ngành Kế toán, QTKD, TCNH & CNTT , hình thức VLVH

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Lịch thi kết thúc HP từ ngày 13/06/2016 đến 17/06/2016 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:06/06/2016 3:23:32 PM]

 Các lớp: ĐH, ĐHLT ngành Kế toán, QTKD, TCNH, CNTT & Luật (VB2), hình thức VLVH

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Thông báo V/v xét công nhận tốt nghiệp các lớp ĐHLT (từ TC) K11, K12 & ĐHLT (từ CĐ) K12
[Ngày đăng:06/06/2016 10:17:02 AM]

 Sinh viên nộp phiếu đăng ký xét TN tại phòng HB 207 (nộp cho cô Linh)

(chỉ nhận sinh viên đủ ĐK công nhận TN)

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Lịch thi lớp DCT31301& thi lai các lóp DCT31301,DKE31305,DTN31402,DQK31402,DQK21103
[Ngày đăng:06/06/2016 9:34:40 AM]

 Ngày thi: Chủ nhật ngày 12/06/2016 - Phòng : C103 - Cơ sở chính

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp các lớp Đại học hình thức VLVH - Thi tốt nghiệp tháng 01/2016
[Ngày đăng:02/06/2016 8:25:40 AM]

  Phòng Giáo dục thường xuyên thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và 
phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học hình thức VLVH 
đợt thi tốt nghiệp tháng 01/2016

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 SGU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam