TIN TỨC
   Thông báo đào tạo
   Thông tin sinh viên
   Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
 
Lượt truy cập:   276194
Đang online:   33
 
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
 
Thông báo học lại, học cải thiện điểm môn Lập trình Web nâng cao
[Ngày đăng:18/07/2014 3:46:11 PM]

 Thông báo học lại, học cải thiện điểm môn Lập trình Web nâng cao
Thời gian đăng ký đến hết ngày 04/08/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Thông báo thay đổi ngày phát bằng tốt nghiệp đợt xét TN tháng 6/2014
[Ngày đăng:18/07/2014 2:22:56 PM]

 Phòng Đào tạo tại chức thông báo thay đổi ngày phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên đợt xét tốt nghiệp tháng 6/2014 từ ngày 09/08/2014 sang ngày 23/08/2014

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Thông báo không phát bằng tốt nghiệp vào ngày 25/07/2014
[Ngày đăng:18/07/2014 2:19:49 PM]

 Phòng Đào tạo tại chức thông báo không phát bằng tốt nghiệp ngày
thứ sáu 25/07/2014 do bộ phận quản lý bằng đi công tác

(Thông báo đào tạo - Thông báo)    Chi tiết
Lịch thi ngày 17/08/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:17/07/2014 11:17:12 AM]

 Lịch thi ngày 17/08/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên Đại học liên thông (Đợt xét TN tháng 6 năm 2014)
[Ngày đăng:14/07/2014 3:51:22 PM]

 Phòng Đào tạo tại chức thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và 
phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học liên thông 
đợt xét tháng 6 năm 2014 vào ngày 23/08/2014

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm môn Phân tích và Đầu tư tài chính
[Ngày đăng:01/07/2014 4:53:22 PM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm môn Phân tích và Đầu tư tài chính
Thời gian đăng ký đến hết ngày 11/07/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Phòng thi ngày 13/07/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:01/07/2014 4:43:30 PM]

 Sơ đồ phòng thi ngày 13/07/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 13/07/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:30/06/2014 9:21:42 AM]

 Lịch thi lại ngày 13/07/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Lịch thi ngày 13/07/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:30/06/2014 9:18:40 AM]

 Lịch thi ngày 13/07/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính 273 An Dương Vương, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Học kỳ 1 năm học 2014-2015
[Ngày đăng:26/06/2014 9:47:15 AM]

 Trường Đại học Sài Gòn thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp
Học kỳ 1 năm học 2014-2015

(Thông báo đào tạo - Thông báo)    Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 SGU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam