TIN TỨC
   Thông báo đào tạo
   Thông tin sinh viên
   Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
 
Lượt truy cập:   433323
Đang online:   32
 
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
 
Thông báo thi tốt nghiệp tháng 5/2015
[Ngày đăng:19/03/2015 4:40:58 PM]

Thông báo thi tốt nghiệp các lớp Đại học hình thức VLVH
các ngành: Kế toán, TC-NH, QTKD, CNTT và Luật tháng 5/2015

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 05/04/2015 (bổ sung) tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:16/03/2015 3:41:35 PM]

Lịch thi lại ngày 05/04/2015 (bổ sung) tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Lịch thi chính ngày 05/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:16/03/2015 3:39:03 PM]

Lịch thi chính ngày 05/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Sơ đồ phòng thi ngày 29/03/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:13/03/2015 3:07:27 PM]

Sơ đồ phòng thi ngày 29/03/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 05/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:12/03/2015 9:43:05 AM]

Lịch thi lại ngày 05/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 29/03/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:12/03/2015 9:41:01 AM]

Lịch thi lại ngày 29/03/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Lịch thi ngày 29/03/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:12/03/2015 9:35:47 AM]

Lịch thi ngày 29/03/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 04/03/2015
[Ngày đăng:04/03/2015 2:54:01 PM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 13/03/2015

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Phòng học tại các cơ sở, áp dụng từ ngày 09/03/2015
[Ngày đăng:31/01/2015 9:33:59 AM]
(Thông báo đào tạo - Phòng học)    Chi tiết
Sơ đồ phòng thi ngày 01/02/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:27/01/2015 2:23:02 PM]

Sơ đồ phòng thi ngày 01/02/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 SGU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam