TIN TỨC
   Thông báo đào tạo
   Thông tin sinh viên
   Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
 
Lượt truy cập:   338060
Đang online:   29
 
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
 
Sơ đồ phòng thi ngày 09/08/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:05/08/2015 8:51:05 AM]

  Sơ đồ phòng thi ngày 09/08/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Lịch thi ngày 09/08/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:30/07/2015 8:25:55 AM]

 Lịch thi ngày 09/08/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp các lớp Đại học hình thức VLVH - Thi tốt nghiệp tháng 5/2015
[Ngày đăng:29/07/2015 12:01:26 PM]

 Phòng Giáo dục thường xuyên thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và 
phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học hình thức VLVH 
thi tốt nghiệp tháng 5/2015 vào ngày 15/08/2015

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Sơ đồ phòng thi ngày 19/07/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:10/07/2015 3:27:27 PM]

 Sơ đồ phòng thi ngày 19/07/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Lịch thi ngày 19/07/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:07/07/2015 4:51:14 PM]

Lịch thi ngày 19/07/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Thông báo nghỉ giữa kỳ và học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016
[Ngày đăng:07/07/2015 9:30:19 AM]

Thông báo thời gian nghỉ giữa kỳ và học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016

(Thông báo đào tạo - Thông báo)    Chi tiết
Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 7/2015
[Ngày đăng:25/06/2015 9:28:29 AM]

Thông báo xét tốt nghiệp các lớp Đại học liên thông
ngành Kế toán, QTKD và CNTT đợt tháng 7/2015

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Sơ đồ phòng thi ngày 21/06/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:12/06/2015 2:40:26 PM]

Phòng thi ngày 21/06/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 10/06/2015
[Ngày đăng:10/06/2015 4:16:20 PM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 20/06/2015

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Lịch thi ngày 21/06/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:09/06/2015 2:43:57 PM]

Lịch thi ngày 21/06/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 SGU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam