TIN TỨC
   Thông báo đào tạo
   Thông tin sinh viên
   Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
 
Lượt truy cập:   368818
Đang online:   18
 
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
 
Thông báo phòng học các lớp tuyển sinh đợt 4-2014
[Ngày đăng:18/12/2014 9:59:29 AM]

Phòng học các lớp tuyển sinh tháng 12/2014
Học tại cơ sở 105 Bà Huyện Thanh Quan, P7, Q 3, Tp. HCM

(Thông báo đào tạo - Phòng học)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 17/12/2014
[Ngày đăng:18/12/2014 9:56:02 AM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 24/12/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp các lớp Đại học hình thức VLVH - Thi tốt nghiệp tháng 12/2014
[Ngày đăng:15/12/2014 4:17:40 PM]

Phòng Đào tạo tại chức thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và 
phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học hình thức VLVH
thi tốt nghiệp tháng 12/2014 vào ngày 21/12/2014

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Sơ đồ phòng thi ngày 14/12/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:08/12/2014 3:24:01 PM]

Sơ đồ phòng thi ngày 14/12/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 14/12/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:08/12/2014 3:14:34 PM]

Lịch thi lại ngày 14/12/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Lịch thi ngày 14/12/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:04/12/2014 6:52:01 PM]

Lịch thi ngày 14/12/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 03/12/2014
[Ngày đăng:03/12/2014 4:34:32 PM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 10/12/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đợt 4 năm 2014
[Ngày đăng:02/12/2014 4:22:54 PM]

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học và Đại học liên thông hình thức VLVH
Thi ngày 22&23/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn

(Thông báo đào tạo - Thông báo)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 26/11/2014
[Ngày đăng:26/11/2014 5:55:35 PM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 03/12/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Sơ đồ phòng thi ngày 30/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:25/11/2014 8:42:20 AM]

Sơ đồ phòng thi ngày 30/11/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 SGU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam