TIN TỨC
   Thông báo đào tạo
   Thông tin sinh viên
   Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
 
Lượt truy cập:   258706
Đang online:   31
 
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
 
Thông báo không phát bằng tốt nghiệp vào ngày 05/09/2014
[Ngày đăng:03/09/2014 10:33:50 AM]

 Phòng Đào tạo tại chức thông báo không phát bằng tốt nghiệp ngày
thứ sáu 05/09/2014 do bộ phận quản lý bằng đi công tác

(Thông báo đào tạo - Thông báo)    Chi tiết
Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp các lớp Đại học hình thức VLVH - Thi tốt nghiệp tháng 6/2014
[Ngày đăng:26/08/2014 10:47:05 AM]

 Phòng Đào tạo tại chức thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và 
phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học hình thức VLVH
thi tốt nghiệp tháng 6/2014 vào ngày 13/09/2014

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm môn Kế toán tài chính 1, Nguyên lý kế toán, Quản trị sản xuất
[Ngày đăng:22/08/2014 3:19:53 PM]

Thông báo mở lớp học lại môn Kế toán tài chính 1
Thời gian đăng ký đến hết ngày 12/09/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Bảng điểm phúc khảo thi tốt nghiệp tháng 6/2014
[Ngày đăng:20/08/2014 11:15:03 AM]

Bảng điểm phúc khảo thi tốt nghiệp
Đại học hình thức VLVH

(Thông báo đào tạo - Thông báo)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 07/08/2014
[Ngày đăng:07/08/2014 11:12:08 AM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm các môn:
Kế toán tài chính 1,Nguyên lý kế toán, Quản trị sản xuất
Thời gian đăng ký đến hết ngày 22/08/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Phòng học tại các cơ sở, áp dụng từ ngày 08/09/2014
[Ngày đăng:06/08/2014 11:40:16 AM]
(Thông báo đào tạo - Phòng học)    Chi tiết
Phòng thi ngày 17/08/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:06/08/2014 11:37:42 AM]

 Sơ đồ phòng thi ngày 17/08/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 06/08/2014
[Ngày đăng:06/08/2014 9:29:35 AM]

 Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 14/08/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 17/08/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:05/08/2014 4:37:49 PM]

 Lịch thi lại ngày 17/08/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 31/07/2014
[Ngày đăng:31/07/2014 8:55:39 AM]

 Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 07/08/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 SGU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam