TIN TỨC
   Thông báo đào tạo
   Thông tin sinh viên
   Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
 
Lượt truy cập:   250497
Đang online:   20
 
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
 
Sơ đồ phòng thi ngày 10/05/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:05/05/2015 4:05:16 PM]

Phòng thi ngày 10/05/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Lịch thi ngày 10/05/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:27/04/2015 3:48:58 PM]

Lịch thi ngày 10/05/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 21/04/2015
[Ngày đăng:21/04/2015 3:53:16 PM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 08/05/2015

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Sơ đồ phòng thi ngày 19/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:14/04/2015 6:44:31 PM]

Phòng thi ngày 19/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Phòng thi lại ngày 19/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:14/04/2015 6:40:07 PM]

Lịch thi lại ngày 19/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Lịch thi ngày 19/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:08/04/2015 4:03:10 PM]

Lịch thi ngày 19/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 07/04/2015
[Ngày đăng:07/04/2015 4:50:33 PM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 17/04/2015

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Phòng thi lại ngày 11&12/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:06/04/2015 3:56:06 PM]

Phòng thi lại ngày 11&12/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Phòng thi ngày 05/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:03/04/2015 7:49:26 PM]

Phòng thi ngày 05/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí MInh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 11&12/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:03/04/2015 3:45:04 PM]

Lịch thi lại ngày 11&12/04/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 SGU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam