TIN TỨC
   Thông báo đào tạo
   Thông tin sinh viên
   Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
 
Lượt truy cập:   283817
Đang online:   61
 
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
 
Thông báo học lại, học cải thiện điểm môn Kiểm toán ngân hàng
[Ngày đăng:25/09/2014 3:18:03 PM]

Thông báo mở lớp học lại môn Kiểm toán ngân hàng
Thời gian đăng ký đến hết ngày 02/10/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 05/10/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:24/09/2014 5:05:40 PM]

Lịch thi lại ngày 05/10/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Lịch thi môn lập trình Web nâng cao ngày 24/09/2014
[Ngày đăng:19/09/2014 3:31:36 PM]

Lịch thi môn Lập trình Web nâng cao tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 18/09/2014
[Ngày đăng:18/09/2014 4:31:26 PM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 25/09/2014

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Sơ đồ phòng thi ngày 28/09/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:18/09/2014 4:29:46 PM]

Sơ đồ phòng thi ngày 28/09/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Thông báo thi tốt nghiệp vào tháng 12/2014
[Ngày đăng:17/09/2014 10:32:38 AM]

Thông báo thi tốt nghiệp các lớp Đại học hình thức VLVH
ngành Kế toán, TC-NH, QTKD, CNTT tháng 12/2014

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Phòng thi từ ngày 22/09 đến ngày 26/09/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:16/09/2014 2:48:56 PM]

Phòng thi từ ngày 22 đến 26/09/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Thông báo xét tốt nghiệp các lớp đợt tháng 10/2014
[Ngày đăng:12/09/2014 10:51:40 AM]

 Thông báo xét tốt nghiệp các lớp Đại học liên thông
ngành Kế toán đợt tháng 10/2014

(Thông báo đào tạo - Thông báo tốt nghiệp)    Chi tiết
Lịch thi lại từ ngày 22/09/2014 đến 26/09/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:09/09/2014 3:22:30 PM]

Lịch thi lại từ ngày 22/09/2014 đến 26/09/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Lịch thi ngày 28/09/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:09/09/2014 3:19:15 PM]

Lịch thi ngày 28/09/2014 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 SGU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam