TIN TỨC
   Thông báo đào tạo
   Thông tin sinh viên
   Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
 
Lượt truy cập:   418094
Đang online:   34
 
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
 
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 04/03/2015
[Ngày đăng:04/03/2015 2:54:01 PM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 13/03/2015

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Phòng học tại các cơ sở, áp dụng từ ngày 09/03/2015
[Ngày đăng:31/01/2015 9:33:59 AM]
(Thông báo đào tạo - Phòng học)    Chi tiết
Sơ đồ phòng thi ngày 01/02/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:27/01/2015 2:23:02 PM]

Sơ đồ phòng thi ngày 01/02/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Thông báo tuyển sinh Đại học và Đại học liên thông hình thức VLVH đợt 1 năm 2015
[Ngày đăng:22/01/2015 9:13:13 AM]

Trường Đại học Sài Gòn Thông báo tuyển sinh Đại học và Đại học liên thông
hình thức VLVH đợt 1 năm 2015

(Thông báo đào tạo - Thông báo)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 01/02/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:19/01/2015 3:37:38 PM]

Lịch thi lại ngày 01/02/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
Lịch thi ngày 01/02/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:19/01/2015 3:34:30 PM]

Lịch thi ngày 01/02/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Lịch thi)    Chi tiết
Thông báo nghỉ Tết Âm lịch 2015 và thời gian đóng học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015
[Ngày đăng:13/01/2015 4:04:12 PM]

Phòng Đào tạo tại chức Thông báo nghỉ Tết Âm lịch 2015 và
Thời gian đóng học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015

(Thông báo đào tạo - Thông báo)    Chi tiết
Thông báo học lại, học cải thiện điểm ngày 08/01/2015
[Ngày đăng:08/01/2015 5:20:11 PM]

Thông báo học lại, học cải thiện điểm
Thời gian đăng ký đến hết ngày 15/01/2015

(Thông báo đào tạo - Học lại, cải thiện điểm)    Chi tiết
Sơ đồ phòng thi ngày 18/01/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:08/01/2015 10:13:31 AM]

Sơ đồ phòng thi ngày 18/01/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Phòng thi)    Chi tiết
Lịch thi lại ngày 18/01/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
[Ngày đăng:07/01/2015 3:11:41 PM]

Lịch thi lại ngày 18/01/2015 tại trường Đại học Sài Gòn
Cơ sở chính - 273 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông báo đào tạo - Thi lại)    Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 SGU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam